Fiyatlar

2022 fiyatları

Fiyatlar hariçtir %21 KDV, gösterge niteliğinde ve ortalama karmaşıklığa dayalı.

Danışmanlık
Telefon veya ZOOM ile veya ofisimizde randevu (müşteri olursanız geri ödeme): 50 – 250 €
Vergi / hukuk danışmanlığı saatlik ücretleri: 100-275 €

Şirket oluşumu – 695 EUR’dan itibaren
B.V. oluşumu (Dutch private LLC), noter dahil, şirketin Hollanda vergi dairelerine ve Ticaret Odasına kaydı ve bizim tarafımızdan rehberlik. Teklifinizi hesaplayın:

Kurumsal Hizmetler
Poortland Amsterdam’da kayıt + yazışma adresi artı sınırlı e-posta taraması (yıllık ücretler): 468 €

  • Prestijli Keizersgracht için ek yıllık ücret: 372 €
  • Prestijli Keizersgracht ve telefon yönlendirme için ek yıllık ücret (Amsterdam öneki +020): 720 €

İş planı: 2.000 €
Ticaret Odası ile B.V. İptalı: 750 €

Maaş bordrosu
Kendi şirketinizi kullanarak:
– Çalışan başına aylık maaş bordrosu (yıllık ücret) 158 €
– Çalışan sayısına bakılmaksızın aylık ücret vergisi beyannameleri (yıllık ücret): 158 €
Şemsiye şirketimizi kullanarak: çalışan başına ücret tutarının %5’i, maksimum: 395 €
NL vergi mukimi BV için bordro yönetimini ayarlamak (bordro vergisi için vergi dairesine kayıt dahil): 250 €
Bordro vergisi için vergi dairesine kayıtlı NL olmayan vergi mükellefi şirket kaydı: 350 €
Yeni çalışan kurulumu: 150 €
İş sözleşmesinin hazırlanması: 275 €
%30 vergi muafiyeti talebi: 475 €

Defter tutma, (vergi) beyannameleri ve bordro
Yıllık rapor (B.V./Tek kişilik iş/ortaklık): 520 €
Kurumlar vergisi beyannamesi (B.V.): 520 €
Yayın raporu Ticaret Odası: 265 €
Üç ayda bir KDV beyannamesi: 105 €
Defter tutma saatlik ücreti: 75 €
Tam paket yıllık ücretleri:

  • ticaret/danışmanlık: 100 gelen/giden fatura ve banka mutasyonları, KDV, 1 çalışan için maaş bordrosu: 2,411 €
  • elde tutma: 100 gelen/giden faturalar ve banka mutasyonları, KDV, bordrosuz: 2.095 €

Daha spesifik durumlar için teklifinizi hesaplayın:

Müdürlük hizmetleri
Yıllık ücret: 6,500 €
Saatlik ücret: 200-275 €
Tek seferlik kurulum ücreti: 1.500 €

Kişisel hizmetler
Kişisel gelir vergisi beyannamesi (ayrıca M formu): 175 €
Ortak için kişisel gelir vergisi beyannamesi: 95 €
Ön vergi iadesi talebi: 100 €
Düzeltme ön vergi iadesi: 50 €
BSN (vatandaş hizmet numarası) almak için randevu düzenleyin: 100 €
Çocuk bakım parası talebi (kinderopvangtoeslag): 160 €
Çocuk parası talebi (kinderbijslag): 160 €
Sağlık yardımı talebi (zorgtoeslag): 160 €